Masz zdolności plastyczne? Weź udział w konkursie
Autor: Wiktoria Nowicka
Data publikacji: 12.01.2018, 08.09
fot. archiwum
Celem projektu jest dostrzeganie problemów zwierząt. Uczniowie mogą wykonać jedną pracę plastyczną dowolną techniką.
Konkurs plastyczny pt. „Zwierzę nie jest rzeczą” organizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach.  

Motto konkursu: „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie i ochronę.”

Celem projektu jest dostrzeganie problemów zwierząt domowych i wolno żyjących, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wszystkie organizmy żywe, kształtowanie postaw humanitarnego traktowania zwierząt przez człowieka, działanie na rzecz zmiany negatywnego stosunku ludzi do zwierząt, kształtowanie przekonania, że działalność człowieka wpływa na życie zwierząt, propagowanie zapobiegania bezdomności zwierząt domowych poprzez sterylizację oraz propagowanie adopcji bezdomnych zwierząt a nie kierowania ich do schronisk.

Projekt adresowany jest do uczniów ze szkół podstawowych i przedszkoli z terenu gminy Wisznice. Konkurs podzielony jest na trzy kategorie: przedszkole, klasy I-III, IV- VII.

Konkurs obejmuje dwie kategorie tj. indywidualna i międzypokoleniowa.

Konkurs ma wzbudzić u uczestników poczucie odpowiedzialności za los zwierząt i zachęcić do działania na rzecz ich obrony.

Uczniowie wykonują jedną pracę plastyczną dowolną techniką (rysunek, wyklejanka, farba plakatowa, itp.) związaną z następującymi zagadnieniami: opieka nad zwierzętami (np. problem bezpańskich psów, trzymania psów na łańcuchach, brak opieki weterynaryjnej lub jedzenia), pokazanie dobrych wzorców opieki nad zwierzętami domowymi, problem bezdomności zwierząt i jego przyczyny (brak sterylizacji, porzucanie), propagowanie adopcji bezdomnych zwierząt a nie kierowania ich do schronisk, prawne możliwości podejmowania działań, (do kogo się zwrócić, jakie służby powiadomić) w przypadku bycia świadkiem znęcania się nad zwierzętami.

Na konkurs każdy uczeń może przekazać tylko jedną pracę.
Praca powinna być czytelnie podpisana: tytuł konkursu, tytuł pracy, nazwa szkoły, klasa, imię i nazwisko ucznia - autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela/nauczycieli (opiekuna/opiekunów konkursu), telefon kontaktowy, kategoria: indywidualna.

Drugą kategorię stanowią prace wykonane wspólnie z rodzicami, dziadkami, starszym rodzeństwem. Prace te będą oddzielną kategorią konkursową i będą oddzielnie nagradzane.

Prace międzypokoleniowe powinny być opisane następująco: tytuł konkursu, tytuł pracy, imię i nazwisko ucznia - autora pracy, imię i nazwisko osoby współpracującej (rodzica/opiekuna/opiekunów konkursu), telefon kontaktowy, kategoria- międzypokoleniowa.

Wyboru najciekawszych prac dokona komisja konkursowa powołana przez dyrektora GOKiO Wisznice.

Przy wyborze laureatów najciekawszych plakatów, komisja będzie kierowała się następującymi kryteriami: trafność doboru tematyki z tematem konkursu, jasność przekazu, możliwość oddziaływania na wyobraźnię, względy estetyczne i artystyczne. 

W każdej kategorii zostaną przyznane 3 nagrody rzeczowe. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody lub przyznania wyróżnień. Najlepsze prace znajdą się na wystawie w GOKiO Wisznice.

Termin składania prac trwa do 25 stycznia, osobiście do Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty w Wisznicach, Wygoda 10 A, 21 580 Wisznice, tel, 83 3782238

Wyłonienie laureatów i wręczenie nagród - do dnia 27 stycznia
KOMENTARZE
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi zgodnie z polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.