Obszar przeznaczony do rewitalizacji w Gminie Tuczna
Autor: Tekst sponsorowany
Data publikacji: 09.03.2017, 08.37
W Gminie Tuczna trwa proces opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023. W proces zaangażowani są przedstawiciele Urzędu Gminy (Zespół ds. rewitalizacji), eksperci zewnętrzni oraz mieszkańcy gminy.

W celu włączenia szerokiej grupy interesariuszy w opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji zostały wykorzystane różnorodne metody partycypacji społecznej. W Urzędzie Gminy Tuczna, dnia 2 marca 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie informacyjno – konsultacyjne na którym zaprezentowano zasady prac nad Lokalnym Program Rewitalizacji dla gminy Tuczna. Celem spotkania było również zaprezentowanie wyników diagnozy i wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w gminie Tuczna, a także przeprowadzenie konsultacji 

z wykorzystaniem metody „warsztaty przyszłościowe”, podczas których samorząd poznał opinię mieszkańców na temat rewitalizacji obszaru gminy. Dodatkowo przeprowadzona została ankieta online, która miała na celu poznanie opinii mieszkańców gminy nt. problemów, barier rozwojowych, potrzeb rewitalizacyjnych i kierunków działań.

Dzięki opracowaniu szczegółowej diagnozy Gminy Tuczna, przeprowadzeniu analizy wielokryterialnej przy wykorzystaniu narzędzi GIS oraz konsultacjom społecznym wyznaczono obszar zdegradowany i obszar przeznaczony do rewitalizacji.

Obszar rewitalizacji obejmuje:

v sołectwo Tuczna I – podobszar sołectwa 2,

v sołectwo Tuczna II – podobszar sołectwa 3,

v sołectwo Bokinka Królewska,

v sołectwo Żuki

v sołectwo Wólka Zabłocka.

W kolejnym etapie prac zostaną zidentyfikowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które po wpisaniu do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Tuczna na lata 2017-2023, pozwolą na ożywienie wyznaczonego obszaru rewitalizacji. 
Serdecznie zapraszamy mieszkańców oraz wszystkie zainteresowane osoby do uczestniczenia
w kolejnych spotkaniach oraz do zgłaszania za pomocą Karty Projektupropozycji projektów, które w przyszłości mogłyby być realizowane w Gminie Tuczna w obszarze przeznaczonym do rewitalizacji. Karta dostępna jest w Urzędzie Gminy Tuczna (pok. nr 15) oraz na stronie internetowej www.gminatuczna.pl

 

KOMENTARZE
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi zgodnie z polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.