Rusza konkurs fotoraficzny. Zgłoś się już dziś
Autor: Wiktoria Nowicka
Data publikacji: 11.01.2018, 15.03
fot. archiwum
Konkurs ma wzbudzić u uczestników poczucie odpowiedzialności za los zwierząt i zachęcić do działania na rzecz ich obrony.
Organizatorem konkursu fotograficznego zatytułowanego „Zwierzę nie jest rzeczą”. jest Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach.

Motto konkursu: „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie i ochronę.”

Celem projektu jest dostrzeganie problemów zwierząt domowych i wolno żyjących, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wszystkie organizmy żywe, kształtowanie postaw humanitarnego traktowania zwierząt przez człowieka, działanie na rzecz zmiany negatywnego stosunku ludzi do zwierząt, kształtowanie przekonania, że działalność człowieka wpływa na życie zwierząt, propagowanie zapobiegania bezdomności zwierząt domowych poprzez sterylizację, propagowanie adopcji bezdomnych zwierząt a nie kierowania ich do schronisk.

Konkurs adresowany jest do uczniów VII klas szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum z terenu gminy Wisznice.

Uczniowie wykonują jedną fotografię, związaną z następującymi zagadnieniami: opieka nad zwierzętami (np. problem bezpańskich psów, trzymania psów na łańcuchach, brak opieki weterynaryjnej lub jedzenia), pokazanie dobrych wzorców opieki nad zwierzętami domowymi - można sfotografować tzw. ‘szczęśliwe zwierzęta’, zwierzęta, które wcześniej były bezdomne itp., propagowanie adopcji bezdomnych zwierząt, a nie kierowania ich do schronisk, prawne możliwości podejmowania działań (do kogo się zwrócić, jakie służby powiadomić) w przypadku bycia świadkiem znęcania się nad zwierzętami.

Zdjęcia należy dostarczyć do GOKiO Wisznice w formie elektronicznej na dowolnym nośniku lub wysłać drogą mailową na adres gok@wisznice.pl lub gokwisznice@gmail.com

Na konkurs każdy uczeń może przekazać tylko jedną pracę, która powinna być czytelnie podpisana: tytuł pracy, nazwa szkoły, klasa, imię i nazwisko ucznia - autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela/nauczycieli (opiekuna/opiekunów konkursu)- jeżeli dotyczy
telefon kontaktowy.

Wyboru najciekawszych prac dokona komisja konkursowa powołana przez dyrektora GOKiO Wisznice.

Przy wyborze laureatów najciekawszych zdjęć komisja będzie kierowała się następującymi kryteriami: trafność doboru tematyki z tematem konkursu, jasność przekazu, dobór środków przekazu, merytoryczność pracy, względy estetyczne, artystyczne.
 
W konkursie zostaną przyznane 3 nagrody rzeczowe. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody lub przyznania wyróżnień. Najlepsze prace znajdą się na wystawie w GOKiO Wisznice.

Termin składania prac trwa do dnia 25 stycznia, osobiście do Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty w Wisznicach, Wygoda 10 A, 21 580 Wisznice, tel, 83 3782238, e-mail gok@wisznice.pl lub gokwisznice@gmail.com

Wyłonienie laureatów i wręczenie nagród - do dnia 27 stycznia.

KOMENTARZE
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi zgodnie z polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.