ZGŁOŚ SWÓJ PROJEKT DO PROGRAMU REWITALIZACJI*
Autor: Tekst sponsorowany
Data publikacji: 22.04.2017, 00.01
Zakończył się cykl spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami w ramach opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2025. Celem spotkań było wypracowanie kierunków działań rewitalizacyjnych i propozycji konkretnych zadań. Do 24 kwietnia można zgłaszać planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne. W tym celu warto również zajrzeć na stronę www.rewitalizacja.bialapodlaska.pl .

Uczestnicy spotkań w urzędzie miasta i bialskich szkołach wskazali problemy występujące na obszarze rewitalizacji oraz dyskutowali o działaniach, jakie należy podjąć, aby wyprowadzić obszar rewitalizacji z kryzysu. Pojawiły się pierwsze pomysły na projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

Wszyscy zainteresowani procesem rewitalizacji (m.in.: organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, właściciele i zarządcy nieruchomości, parafie, instytucje samorządowe i państwowe) mogą aktywnie współtworzyć Gminny Programu Rewitalizacji.


Urząd Miasta czeka na pomysły, które można realizować na obszarze rewitalizacji i tym samym czynnie włączyć się w proces jego ożywienia. Celem proponowanych przedsięwzięć powinna być eliminacja lub ograniczenie negatywnych zjawisk, których występowanie stwierdzono na obszarze rewitalizacji.


Zachęcamy do zgłaszania planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w formie krótkiego opisu projektu lub przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. Nabór trwa do 24 kwietnia.
 

Dokumenty do pobrania:

Karta przedsięwzięcia
Mapa obszaru I Centrum

Mapa obszaru XI Wola - Dworzec

Mapa obszaru XIV Osiedle za Torami - Lotnisko

Diagnoza sytuacji społeczno-ekonomicznej Miasta Biała Podlaska wraz z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa

 

KOMENTARZE
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi zgodnie z polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.