OGŁOSZENIE - przetarg na oddanie w najem lokalu biurowego*
OPIS
Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na działalność biurową z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym , na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku przy ul. PLAC WOLNOŚCI 2 w Białej Podlaskiej o powierzchni 51,56m² w tym: • pomieszczenie nr 1 (38,29m²), • pomieszczenie socjalne (8,56m²), • pomieszczenie nr 3 (18,25m²), • pomieszczenie w-c (2,07m²) • korytarz do wyłącznego korzystania ( 2,64m²), Lokal zlokalizowany jest w centrum miasta na parterze w szczycie budynku (wejście od strony bramy wjazdowej) i wyposażony w instalację: wodociągową, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania . Cena wywoławcza netto 20,00zł/m², wadium 2,100 zł. Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek VAT 23%. Termin przetargu – 12 grudnia 2017r. godz. 10: 00 w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego5 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest : 1) wpłacenie wadium co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040, 2) złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu; regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej. Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.
DANE KONTAKTOWE
ZGL
83 3436246
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi zgodnie z polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.